ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ติดต่อเรา


สังคมออนไลน์
  


  QR Code


สถิติของเว็บไซต์
01/08/2555
18/06/2567
9236832
379574


ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  796 ราย


  ประวัติความเป็นมา

เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส บริการด้านกฎหมายด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ

บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของนักกฎหมายระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายยาวนานกว่า 30 ปี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอาหารและยา (อย.) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายภาษีอากร ฯลฯ

บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์วิส จำกัด บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยให้บริการภายใต้คำนิยาม “บริการด้านกฎหมาย ด้วยหัวใจนักกฎหมายมืออาชีพ” โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราอย่างสูงสุด ด้วยการบริหารงานที่เป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ หน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จดทะเบียนบริษัทของคนต่างด้าว จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนอาหารและยา (ขอ อย.) รับขอ อย.ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รับดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ Visa และ Work permit แก้ไขปัญหาภาษีอากร แปลเอกสาร เป็นล่ามในการเจรจาธุรกิจและเป็นล่ามในชั้่นศาล ร่างสัญญา วางโครงสร้างกิจการ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายอาหารและยา เป็นทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง สู้คดี ดำเนินกระบวนการในชั้นศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้านอีกด้วย

รับขอ อย. บริการด้านอาหารและยา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มืชื่อเสียงของเราโดยเราได้ให้บริการแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ด้าน รับบริการขอ อย.เครื่องสำอางค์ ขอ อย.อาหารเสริม ขอ อย.ผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร นำเข้าเสริมอาหาร โรงงานผลิตกาแฟ ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟระดับโลก และชั้นนำของไทย ฯลฯ นอกจากนี้เรายังให้บริการกับกลุ่มบริษัทเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบการรายย่อย ของไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างงานให้แก่คนไทยเพื่อลดปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคสินค้า เพราะเมื่อผู้ประกอบการมีความรู้มากยิ่งขึ้น คุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภคดีขึ้น ย่อมเป็นผลดีแก่ผู้บริโภค และลดปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคลง นอกจากนี้เรายังได้ทำงานให้แก่รัฐบาลต่างประเทศที่มีความสนใจข้อมูลเพื่อจะได้เผยแพร่เพื่อให้นักลงทุนของประเทศตนมาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย เมื่อมีปัญหาด้านอาหารและยา สามารถติดต่อเราได้ทันที

ทนายความ เรามีทีมทนายความที่มีประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงในทีมของบริษัท บริการให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ไม่ว่าทนายความคดีแพ่ง ทนายความคดีอาญา ทนายความคดีหย่า คดีครอบครัว กฎหมายด้านการลงทุน กฎหมายโฆษณา การจับรางวัล กฎหมายอาหารและยา และนักวิชาการ และอดีตข้าราชการ ที่มีประสบการณ์ แต่ละด้านเพื่อช่วยเหลือท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ที่ปรึกษากฎหมาย เราเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ บริษัทจำหน่ายเครื่องสำอางค์ชื่อดังของประเทศเยอรมัน ประเทศอิสราเอล สโลเวเนีย ฝรั่งเศล จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญีปุ่น มาเลเซีย อเมริกา ฯลฯ, บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรชื่อดังของประเทศไทย , บริษัทจำหน่ายสินค้าออนไลน์อันดับ 1ของไทย และชั้นนำของไทยหลายบริษัท , บริษัทผู้นำเข้า Mac , กลุ่มบริษัทอีเว้นท์ , บริษัทก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และโรงงานอุตสาหกรรม , ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา , กลุ่มบริษัทจัดหางาน ,วางระบบบริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วน สมาคม เป็นต้น
More

บทความที่น่าสนใจ
View 

 บทความกฎหมายทั่วไป

จำนองระงับเมื่อใด
จำนองตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 คือการที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดิน หรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ไปตรา (จดทะเบียน) ไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง...... 
More


เมื่อท่านตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เสรีภาพของท่านย่อมลดน้อยลงกว่าบุคคลทั่วไป ท่านย่อมมีโอกาสที่จะหมดสิ้นเสรีภาพในการดำรงชีพตามปกติ กล่าวคือรัฐให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ศาลควบคุมตัวท่านไว้ชั่วคราวก่อนได้ โดยศาลอาจมีคำสั่งให้ควบคุมบุคคลที่ตกอยู่ในฐานะจำเลยไว้ก่อนหรืออาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลอาจเรียกประกันหรือไม่ก็ได้.... 
More


ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ได้แต่ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน มีปัญหารุนแรงในประเทศไทย รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการปราบปรามและแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดการจับกุมดำเนินคดีเป็นอันมากในปัจจุบัน เมื่อถูกจับกุมแล้วบุคคลนั้นจะตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหา.... 
More

 บทความคดีแรงงาน

สิทธิของลูกจ้างที่จะได้เงินในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม มีดังนี้
1.เงินค่าชดเชย จะได้ก็ต่อเมื่อมีการเลิกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรม เช่นลูกจ้างไม่ได้ทำผิดหรือลดคนตามนโยบาย
2.ค่าบอกกล่าว ซึ่งตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 วรรคสอง กรณีสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา..... 
More


ลูกจ้างหากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ทำให้ไม่สามารถไปขอรับเงินทดแทนจากนายจ้าง กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้าง...... 
More


ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างอาจใช้สิทธิโดยไม่ถูกต้องหรือจงใจให้ตนได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตเพื่อจะขอรับเงินทดแทน.................. 
More

 บทความเกี่ยวกับภาษี

ก่อนที่จะต้องวินิจฉัยว่า เงินหรือทรัพย์ิสินอื่นใดที่เราได้รับมาจะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐหรือไม่ ควรรู้ถึงความรู้พื้นฐานสำคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องภาษีก่อนว่า เงินได้พึงประเมินนั้น ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แยกแยะดำเนินการอื่นๆ ในเรื่องการคำนวณภาษีหรือไม่ ต่อไป.... 
More


กรณีบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับเครื่อง หากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นโปรแกรมพื้นฐานอันจำเป็นหน้าที่ควบคุมให้อุปกรณ์หลักใช้งานได้ ก่อนจะนำโปรแกรมอื่นๆ มาใช้โดยมิได้กำหนดแยกราคาซอฟต์แวร์ออกจากราคาอุปกรณ์หลัก ซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อลูกค้าของบริษัทฯ จ่ายเงินสำหรับค่าอุปกรณ์ดังกล่าว จึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด.... 
More


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ขันของประเทศและให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับกระทรวงการคลังทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อน ...... 
More


  เว็บบอร์ด
View 

 
หัวข้อเรื่อง
ชื่อ
ดู/ตอบ
วันที่
รุ่งศักดิ์ จันทรวิชัย
4397/0
24/09/2559
เด่นนภา เมฆสุวรรณ
4641/0
17/12/2558
(นงเยาว์)แบม เศษคง
4765/0
05/11/2558
วิภารัตน์ แก้วนพรัตน์
4669/0
29/10/2558
หทัยชนก ศรีเกษม
4615/1
11/10/2558
นารอน เปรมปรี
5064/1
29/08/2558
สุนิศา แสงุสวรรณ์
5061/1
10/04/2558
Admin
5677/0
05/02/2556
Moray
6162/1
14/01/2556
Dave
5698/1
14/01/2556
Chommatat
5713/2
14/01/2556
Narathip
5717/0
14/01/2556
Narathip
6445/2
04/01/2556
Patty
5418/1
04/01/2556